Je volným sdružením velkodistributorů léčiv a zdravotnického materiálu založeným v roce 1993 za účelem ochrany a podpory společných zájmů svých členů. V současné době sdružuje tři velkoobchodní farmaceutické společností, které se významně  podílejí na celkovém objemu léčiv, distribuovaných v České republice.

Poskytuje podporu potřebám a oprávněným požadavkům svých členů.

Zastupuje členy při jednáních se státní správou, Parlamentem ČR,
a dalšími zainteresovanými institucemi.

Garantuje odborné veřejnosti a zákazníkům  solidnost a profesionální úroveň svých členů.

Provádí monitoring trhu s léčivy a zdravotnickým materiálem v ČR.