Chyba databáze WordPressu: [Unknown column 'from_date' in 'field list']
SELECT object_id AS id, object_type AS objectType, from_date AS fromDate, to_date AS toDate FROM wp_uam_accessgroup_to_object WHERE group_id = '1' AND group_type = 'UserGroup' AND object_id != '' AND (general_object_type = '_post_' OR object_type = '_post_') AND (from_date IS NULL OR from_date <= '2017-10-18 12:51:42') AND (to_date IS NULL OR to_date >= '2017-10-18 12:51:42')

Chyba databáze WordPressu: [Unknown column 'from_date' in 'field list']
SELECT object_id AS id, object_type AS objectType, from_date AS fromDate, to_date AS toDate FROM wp_uam_accessgroup_to_object WHERE group_id = '1' AND group_type = 'UserGroup' AND object_id != '' AND (general_object_type = '_term_' OR object_type = '_term_') AND (from_date IS NULL OR from_date <= '2017-10-18 12:51:42') AND (to_date IS NULL OR to_date >= '2017-10-18 12:51:42')

Chyba databáze WordPressu: [Unknown column 'group_type' in 'field list']
SELECT group_id AS id, group_type AS type FROM wp_uam_accessgroup_to_object WHERE group_type IN ('role', 'user') GROUP BY group_type, group_id

Chyba databáze WordPressu: [Unknown column 'from_date' in 'field list']
SELECT object_id AS id, object_type AS objectType, from_date AS fromDate, to_date AS toDate FROM wp_uam_accessgroup_to_object WHERE group_id = '1' AND group_type = 'UserGroup' AND object_id != '' AND (general_object_type = '_user_' OR object_type = '_user_') AND (from_date IS NULL OR from_date <= '2017-10-18 12:51:42') AND (to_date IS NULL OR to_date >= '2017-10-18 12:51:42')

Chyba databáze WordPressu: [Unknown column 'from_date' in 'field list']
SELECT object_id AS id, object_type AS objectType, from_date AS fromDate, to_date AS toDate FROM wp_uam_accessgroup_to_object WHERE group_id = '0' AND group_type = 'user' AND object_id != '' AND (general_object_type = '_user_' OR object_type = '_user_') AND (from_date IS NULL OR from_date <= '2017-10-18 12:51:42') AND (to_date IS NULL OR to_date >= '2017-10-18 12:51:42')

Chyba databáze WordPressu: [Unknown column 'from_date' in 'field list']
SELECT object_id AS id, object_type AS objectType, from_date AS fromDate, to_date AS toDate FROM wp_uam_accessgroup_to_object WHERE group_id = '0' AND group_type = 'user' AND object_id != '' AND (general_object_type = '_post_' OR object_type = '_post_') AND (from_date IS NULL OR from_date <= '2017-10-18 12:51:42') AND (to_date IS NULL OR to_date >= '2017-10-18 12:51:42')

Chyba databáze WordPressu: [Unknown column 'from_date' in 'field list']
SELECT object_id AS id, object_type AS objectType, from_date AS fromDate, to_date AS toDate FROM wp_uam_accessgroup_to_object WHERE group_id = '0' AND group_type = 'user' AND object_id != '' AND (general_object_type = '_term_' OR object_type = '_term_') AND (from_date IS NULL OR from_date <= '2017-10-18 12:51:42') AND (to_date IS NULL OR to_date >= '2017-10-18 12:51:42')

Chyba databáze WordPressu: [Unknown column 'from_date' in 'field list']
SELECT object_id AS id, object_type AS objectType, from_date AS fromDate, to_date AS toDate FROM wp_uam_accessgroup_to_object WHERE group_id = '_none-role_' AND group_type = 'role' AND object_id != '' AND (general_object_type = '_post_' OR object_type = '_post_') AND (from_date IS NULL OR from_date <= '2017-10-18 12:51:42') AND (to_date IS NULL OR to_date >= '2017-10-18 12:51:42')

Chyba databáze WordPressu: [Unknown column 'from_date' in 'field list']
SELECT object_id AS id, object_type AS objectType, from_date AS fromDate, to_date AS toDate FROM wp_uam_accessgroup_to_object WHERE group_id = '_none-role_' AND group_type = 'role' AND object_id != '' AND (general_object_type = '_term_' OR object_type = '_term_') AND (from_date IS NULL OR from_date <= '2017-10-18 12:51:42') AND (to_date IS NULL OR to_date >= '2017-10-18 12:51:42')

Chyba databáze WordPressu: [Unknown column 'from_date' in 'field list']
SELECT object_id AS id, object_type AS objectType, from_date AS fromDate, to_date AS toDate FROM wp_uam_accessgroup_to_object WHERE group_id = '0' AND group_type = 'user' AND object_id != '' AND (general_object_type = '_post_' OR object_type = '_post_') AND (from_date IS NULL OR from_date <= '2017-10-18 12:51:42') AND (to_date IS NULL OR to_date >= '2017-10-18 12:51:42')

Etický kodex – AVEL – Asociace velkodistributorů léčiv

Etický kodex


Asociace jako zájmové sdružení velkodistributorů léčiv a zdravotnického materiálu se sídlem v České republice, vytvořená na dobrovolném základu za účelem ochrany a všestranné podpory společných zájmů svých členů, spolu s obhajobou a prosazováním profesních zájmů si klade za cíl, aby veškerá její činnost byla v souladu s obecně uznávanými etickými zásadami podnikatelské činnosti a mezilidskými vztahy v demokratické společnosti.

Členové AVEL v přesvědčení, že konkurenční prostředí nesmí být překážkou nezbytné spolupráce k prosazování společných zájmů členských společností, shodli se na těchto závazných pravidlech chování při všech obchodních činnostech a všech vystoupeních na veřejnosti. Korektní chování členů je předpokladem spolupráce v asociaci AVEL.

Činnost asociace je směřována tak, aby docházelo k posilování důvěryhodnosti a dobré pověsti velkodistribučních firem. Jednání jejích členů tak zejména nesmí vykazovat známky nekalé soutěže a nesmí poškozovat zájmy ostatních členů. Úmyslně nepoškodí jeden člen asociace druhého ani obchodního partnera a při jednáních respektují členové asociace zásady zdvořilosti a kolegiality.

Členové asociace nepoužívají v obchodním styku informace, jimiž mohou poškodit ostatní členy asociace. Členové asociace dodržují pravidla čestných obchodních, reklamních a marketingových postupů. Nepoužívají zavádějící, klamavé ani nepoctivé podnikatelské postupy, jednají v souladu s tímto kodexem a stanovami asociace.

Při obchodních jednáních, veřejných vystoupeních a v písemných projevech se zdrží jakýchkoliv komentářů ekonomických výsledků a obchodních i společenských aktivit ostatních členů asociace.

Dodržování Etického kodexu je podmínkou členství v AVEL.

Porušení Etického kodexu posuzuje členská schůze asociace.

Porušení Etického kodexu je důvodem vyloučení člena z asociace.

© 2017 AVEL.cz