Charakteristika


pár slov o asociaci AVEL

Asociace byla založena v roce 1993 a tehdy ji zakládalo 13 společností. Dnes jsou členy asociace tři členové, kteří však společně zaujímají podstatný podíl na trhu s léčivými přípravky a zdravotnickým materiálem a plní funkci distributora s kompletním sortimentem pro lékárny tzv. „full line whosaler“.

Členy asociace jsou společnosti Alliance Healthcare s. r. o., ViaPharma s r. o. a PHOENIX Lékárenský velkoobchod, s.r.o.

AVEL:

Zaměřuje svou činnost na řešení problémů, které ovlivňují trh s léky a zejména pak dostupnost léků pro lékárny a následně pro pacienty.

Usiluje o účelnější využití počítačových systémů ve farmaceutické distribuci.

Veškerou svou činnost zaměřuje k vytvoření fungujícího trhu s léky, který by se stal stabilizujícím prvkem v systému zdravotnictví. Spolupracuje s ministerstvem zdravotnictví, ministerstvem financí, Státním ústavem pro kontrolu léčiv, Českou lékárnickou komorou, Grémiem majitelů lékáren a asociacemi a sdruženími výrobců a dovozců léčiv i dalšími subjekty ve zdravotnickém sektoru.

Je připraven ke spolupráci se sesterskými asociacemi členských států Evropské unie a ve svém vymezeném prostoru podílet se na vytváření podmínek v rámci evropského teritoria.

Je členem Unie zaměstnavatelských svazů ČR.

Je členem GIRP – European Healthcare Distribution Association.

Seznam členů AVEL

Alliance Healthcare s. r. o.
Podle Trati č.p. 624/7, 108 00, Praha 10
tel.: 220 195 111

PHOENIX Lékárenský velkoobchod, s.r.o.
K pérovně 945/7, 102 00  Praha 15
tel.: 272 077 111

logo_viapharma_tn

ViaPharma s.r.o.
Na Florenci 2116/15 110 00 Praha 1
Nové Město, tel. 222 811 999

© 2017 AVEL.cz