Chyba databáze WordPressu: [Unknown column 'from_date' in 'field list']
SELECT object_id AS id, object_type AS objectType, from_date AS fromDate, to_date AS toDate FROM wp_uam_accessgroup_to_object WHERE group_id = '1' AND group_type = 'UserGroup' AND object_id != '' AND (general_object_type = '_post_' OR object_type = '_post_') AND (from_date IS NULL OR from_date <= '2017-10-18 12:53:13') AND (to_date IS NULL OR to_date >= '2017-10-18 12:53:13')

Chyba databáze WordPressu: [Unknown column 'from_date' in 'field list']
SELECT object_id AS id, object_type AS objectType, from_date AS fromDate, to_date AS toDate FROM wp_uam_accessgroup_to_object WHERE group_id = '1' AND group_type = 'UserGroup' AND object_id != '' AND (general_object_type = '_term_' OR object_type = '_term_') AND (from_date IS NULL OR from_date <= '2017-10-18 12:53:13') AND (to_date IS NULL OR to_date >= '2017-10-18 12:53:13')

Chyba databáze WordPressu: [Unknown column 'group_type' in 'field list']
SELECT group_id AS id, group_type AS type FROM wp_uam_accessgroup_to_object WHERE group_type IN ('role', 'user') GROUP BY group_type, group_id

Chyba databáze WordPressu: [Unknown column 'from_date' in 'field list']
SELECT object_id AS id, object_type AS objectType, from_date AS fromDate, to_date AS toDate FROM wp_uam_accessgroup_to_object WHERE group_id = '1' AND group_type = 'UserGroup' AND object_id != '' AND (general_object_type = '_user_' OR object_type = '_user_') AND (from_date IS NULL OR from_date <= '2017-10-18 12:53:13') AND (to_date IS NULL OR to_date >= '2017-10-18 12:53:13')

Chyba databáze WordPressu: [Unknown column 'from_date' in 'field list']
SELECT object_id AS id, object_type AS objectType, from_date AS fromDate, to_date AS toDate FROM wp_uam_accessgroup_to_object WHERE group_id = '0' AND group_type = 'user' AND object_id != '' AND (general_object_type = '_user_' OR object_type = '_user_') AND (from_date IS NULL OR from_date <= '2017-10-18 12:53:13') AND (to_date IS NULL OR to_date >= '2017-10-18 12:53:13')

Chyba databáze WordPressu: [Unknown column 'from_date' in 'field list']
SELECT object_id AS id, object_type AS objectType, from_date AS fromDate, to_date AS toDate FROM wp_uam_accessgroup_to_object WHERE group_id = '0' AND group_type = 'user' AND object_id != '' AND (general_object_type = '_post_' OR object_type = '_post_') AND (from_date IS NULL OR from_date <= '2017-10-18 12:53:13') AND (to_date IS NULL OR to_date >= '2017-10-18 12:53:13')

Chyba databáze WordPressu: [Unknown column 'from_date' in 'field list']
SELECT object_id AS id, object_type AS objectType, from_date AS fromDate, to_date AS toDate FROM wp_uam_accessgroup_to_object WHERE group_id = '0' AND group_type = 'user' AND object_id != '' AND (general_object_type = '_term_' OR object_type = '_term_') AND (from_date IS NULL OR from_date <= '2017-10-18 12:53:13') AND (to_date IS NULL OR to_date >= '2017-10-18 12:53:13')

Chyba databáze WordPressu: [Unknown column 'from_date' in 'field list']
SELECT object_id AS id, object_type AS objectType, from_date AS fromDate, to_date AS toDate FROM wp_uam_accessgroup_to_object WHERE group_id = '_none-role_' AND group_type = 'role' AND object_id != '' AND (general_object_type = '_post_' OR object_type = '_post_') AND (from_date IS NULL OR from_date <= '2017-10-18 12:53:13') AND (to_date IS NULL OR to_date >= '2017-10-18 12:53:13')

Chyba databáze WordPressu: [Unknown column 'from_date' in 'field list']
SELECT object_id AS id, object_type AS objectType, from_date AS fromDate, to_date AS toDate FROM wp_uam_accessgroup_to_object WHERE group_id = '_none-role_' AND group_type = 'role' AND object_id != '' AND (general_object_type = '_term_' OR object_type = '_term_') AND (from_date IS NULL OR from_date <= '2017-10-18 12:53:13') AND (to_date IS NULL OR to_date >= '2017-10-18 12:53:13')

Chyba databáze WordPressu: [Unknown column 'from_date' in 'field list']
SELECT object_id AS id, object_type AS objectType, from_date AS fromDate, to_date AS toDate FROM wp_uam_accessgroup_to_object WHERE group_id = '0' AND group_type = 'user' AND object_id != '' AND (general_object_type = '_post_' OR object_type = '_post_') AND (from_date IS NULL OR from_date <= '2017-10-18 12:53:13') AND (to_date IS NULL OR to_date >= '2017-10-18 12:53:13')

Charakteristika – AVEL – Asociace velkodistributorů léčiv

Charatkeristika


pár slov o asociaci AVEL

Asociace byla založena v roce 1993 a tehdy ji zakládalo 13 společností. Dnes jsou členy asociace tři členové, kteří však společně zaujímají podstatný podíl na trhu s léčivými přípravky a zdravotnickým materiálem a plní funkci distributora s kompletním sortimentem pro lékárny tzv. „full line whosaler“.

Členy asociace jsou společnosti Alliance Healthcare s. r. o., ViaPharma s r. o. a PHOENIX lékárenský velkoobchod, a.s.

AVEL:

Zaměřuje svou činnost na řešení problémů, které ovlivňují trh s léky a zejména pak dostupnost léků pro lékárny a následně pro pacienty.

Usiluje o účelnější využití počítačových systémů ve farmaceutické distribuci.

Veškerou svou činnost zaměřuje k vytvoření fungujícího trhu s léky, který by se stal stabilizujícím prvkem v systému zdravotnictví. Spolupracuje s ministerstvem zdravotnictví, ministerstvem financí, Státním ústavem pro kontrolu léčiv, Českou lékárnickou komorou, Grémiem majitelů lékáren a asociacemi a sdruženími výrobců a dovozců léčiv i dalšími subjekty ve zdravotnickém sektoru.

Je připraven ke spolupráci se sesterskými asociacemi členských států Evropské unie a ve svém vymezeném prostoru podílet se na vytváření podmínek v rámci evropského teritoria.

Je členem Unie zaměstnavatelských svazů ČR.

Je členem GIRP – European Healthcare Distribution Association.

Seznam členů AVEL

Alliance Healthcare s. r. o.
Podle Trati č.p. 624/7, 108 00, Praha 10
tel.: 220 195 111

PHOENIX Lékárenský velkoobchod a.s.
K pérovně 945/7, 102 00  Praha 15
tel.: 272 077 111

logo_viapharma_tn

ViaPharma s.r.o.
Na Florenci 2116/15 110 00 Praha 1
Nové Město, tel. 222 811 999

© 2017 AVEL.cz